Välkommen till Kylbranschens Samarbetsstiftelse

Stiftelsens syfte är att verka för hög kvalitet på värmepumpar och kylanläggningar i fråga om säkerhet, arbetsmiljö och yttre miljö och för hög kompetens hos dem som installerar, reparerar och underhåller sådana anläggningar.

Stiftelsen äger majoriteten i ett speciellt ackrediterat certifieringsbolag, INCERT.

STÖD GENOM ANSLAG

Stiftelsen stödjer genom anslag (delfinansiering) kvalificerade forsknings- och utvecklingsprojekt samt utbildningsinsatser av samma karaktär.

Ansök om anslag »

SVENSK KYLNORM

Från och med 2009-01-01 har KYS upphört med all verksamhet knuten till Svensk Kylnorm. Den verksamheten har från samma tidpunkt övertagits av Kyl & Värmepumpföretagen, www.kvforetagen.se, som alltså är ny huvudman för kylnormen.

KYLTEKNISKA

Materialet i delen ”Energieffektiva kyl- och värmepumpanläggningar – Riktlinjer” av Svensk Kylnorm, har också Svenska Kyltekniska Föreningen rätt att använda i sin verksamhet. Se www.kyltekniska.se