Beviljade anslag

Använd rullgardinsmenyn till höger för att lista dokumenten.

Datum Projekttitel Sökande Belopp
2009-09-11 Decentraliserade pumpar i kylapplikationer Sveriges Energi & Kylcentrum AB 200 000 kr
2010-01-18 Butikssystem med resurssnåla och miljövänliga arbetsmedia Sveriges Energi & Kylcentrum AB och Installatörernas Utbildningscentrom IUC 685 000 kr
2010-05-28 Energieffektiv mjölkkylning Energi & Kylanalys AB 195 000 kr
2010-09-17 Utveckling av metodik för kostnadseffektiv drift/underhåll av kyl- och värmepumpsystem SP Technical Research Institute of Sweden 1 000 000 kr
2010-09-17 Modernisering av ishallars kylsystem Svenska Ishockeyförbundet 115 000 kr
2010-12-03 Utvärdering av kyl- och värmesystem i livsmedelsbutiker via fältmätning och modellering KTH/Energiteknik 500 000 kr
2011-05-18 Metoder för förbättring av värmeöverföring och termofysikaliska egenskaper för köldbärare i indirekta kylsystem – inverkan av adsorberande korrosions-inhibitorer och andra tillsatser KTH/Energiteknik 800 000 kr
2012-03-09 Ombyggnad av kyllaboratorium i Katrineholm Installatörernas Utbildningscentrum IUC 3 539 000 kr
2012-06-12 Energieffektivare mjölkkylning Energi & Kylanalys AB 175 000 kr
2012-08-17 Metoder och guidelines för fastställande av nyckeltal vid kyl- och frysanläggningar SP Technical Research Institute of Sweden 480 000 kr
2013-03-21 Uppgradering av bergvärmesystem vid utbyte av äldre värmepump KTH/Energiteknik 700 000 kr
2013-05-27 Konceptutveckling av kyl- och energisystem i klimathall för vinterprov Energi & Kylanalys AB 480 000 kr
2013-10-09 Utökning och revision av läroböcker i kylteknik Svenska Kyltekniska Föreningen 527 000 kr
2013-12-12 Kylsystem för små isbanor Energi & Kylanalys AB 100 000 kr
2014-05-20 Brännbara köldmedier SP Technical Research Institute of Sweden 300 000 kr
2014-05-20 Omarbetning av handbok för konsulter Energi & Miljötekniska Föreningen 200 000 kr
2014-10-21 Kyl-SM 2014 SKVP Info & Service AB 250 000 kr
2014-12-05 Informationsspridning om ny F-gasförordning Svenska Kyl & Värmepumpföreningen 317 000 kr
2014-12-05 Utvärdering av en potentiell R404A-ersättare – fältprov med R449A Energi & Kylanalys AB 317 000 kr
2015-01-09 Köldmedier med låga växthuseffekter KTH/Energiteknik 400 000 kr
2015-05-20 Modernisering av laborationsutrustning Linnéuniversitetet 109 895 kr
2015-05-20 Förebyggande underhåll av kyl- och frysanläggningar i livsmedelsbutiker SP Technical Research Institute of Sweden 500 000 kr
2015-09-22 Informationsspridning till kyl- och värmepumpsbranschens berörda parter gällande den nya F-gasförordningen och dess inverkan på den svenska marknaden Svenska Kyl & Värmepumföreningen 250 000 kr
2016-06-27 Värmepump- och kyllab anpassat till certifiering av värmepumpinstallatörer Yrkeshögskolan Härnösand 230 000 kr
2016-11-29 Validering av utländsk kompetens Installatörernas Utbildningscentrum 195 000 kr
2016-11-29 Systemlösningar med naturliga köldmedier i serverhallar/datacenters Energi & Kylanalys AB 195 000 kr
2017-05-30 Utbyggnad och modernisering av kyllaboratoriet för yrkeshögskoleutbildning och examination Stockholms Tekniska Institut 550 000 kr
2017-05-30 Värmepumpars påverkan på effektbalansen ur ett framtidsperspektiv Effsys Expand     (Energimyndigheten) 250 000 kr