Stiftarna

Kyl & Värmepump Importörerna (KVI)

Tidigare Svenska Kylimportörers Förening, SKIF

En branschförening vars medlemmar tillhandahåller entreprenörerna material för kylinstallationer. KVI svarar också för teknisk information och utbildning för levererat material

Adress: Box 17537, 118 91  Stockholm
Telefon: 08-480 022 05
E-post: info@kylimportorerna.se
Hemsida: www.kylimportorerna.se


Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP)

Tidigare Kylentreprenörernas förening

En branschförening för installations- och serviceföretagen. KVF företräder ca hälften av Sveriges kylföretag. Företagens storlek varierar från enmansbolag till stora företag. Medlemmarna svarar för ca 80% av de installationer och den service som utförs i Sverige på den stationära sidan och en betydande del av den mobila servicen inom kylområdet.

Adress: Gustavslundsvägen 135  6 tr., 167 51 Bromma
Telefon: 08-512 549 50
Fax: 08-512 549 99
E-post: info@skvp.se
Hemsida: www.skvp.se


Svenska Kyltekniska Föreningen (KTF)

KTF är en personförening där personer med anknytning till branschen är medlemmar. Föreningens medlemmar representerar ett genomsnitt av alla personkategorier inom kylområdet.

Adress: Box 1026, 405 21 Göteborg
Telefon: 070-525 72 64
E-post: admin@kyltekniska.se
Hemsida: www.kyltekniska.se