Dokument

Använd rullgardinsmenyn till höger för att lista dokumenten.

År Titel Utförd av Format Dokument
2009 System för fastighetsvärmepumpar Sverigers energi och Kylcentrum PDF KYS – SFVP slutrapport juni09 (nr 5)
2009 Energy performance evaluation – a novel decentrailised pump concept for a supermarket refrigeration system Sveriges energi och Kylcentrum PDF KYS ans 2009-08 Dec pump (nr 2) @ SEK 26jun09 final
2011 Projekt ”Modernisering av ishallars kylsystem” Svenska ishockeyförbundet PDF Dec pump @ SEK 26jun09 final
2012 Energieffektiv mjölkkylning Energi & Kylanalys PDF  
2012 Energy Efficient Milk Cooling - Energieffektivare mjölkkylning Energi & Kylanalys PDF  
2012 Ombyggnad av befintligt laboratorium i Katrineholm, en utbildningsplats för hela branschen Installatörernas UtbildningsCentrum – IUC/Celcia PDF  KYS – ärende 19 2012-03 DOC010312 förminskad
2013 Climate Hall for Vehicle Testing – Pre study Energi & Kylanalys PDF  
2014 Metoder för förbättring av värmeöverföring och termofysikaliska egenskaper för köldbärare i indirekta kylsystem – inverkan av adsorberande korrosionsinhibitorer och andra tillsatser KTH Energiteknik PDF KYS slutrapport (ärende 15)
2014 Drift och underhåll av kyl- och värmepumpssystem SP Technical Research of Sweden PDF KYS Drift och underhåll – Ärende 8 – slutrapport
2014 Utvärdering av kyl- och värmesystem i livsmedelsbutiker genom fältmätning och modellering KTH Energiteknik PDF Ärende 12 – Sammanfattning-av-slutrapport-KYS Ärende 12 – Final report-supermarket refrigeration and heat recovery using CO2 as refrigerant
2014 Supermarket refrigeration and heat recovery using CO2 as refrigeran KTH Energiteknik  PDF Ärende 12 – Final report-supermarket refrigeration and heat recovery using CO2 as refrigerant
2015 Metod och guidelines för fastställande av nyckeltal vid kyl- och frysanläggningar SP Technical Research of Sweden PDF Ärende 24 – RapportKYS Metoder och guidelines för fastställande av nyckeltal vid kyl _ _pdf
2015 Brännbara köldmedier SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut PDF Ärende 34 – ETk6238 2015-09-28 Brandfarliga köldmedier Rapport + bilaga A
2016 Modernisering av laborationsutrustning Sjöfartshögskolan Kalmar PDF KYS-rapportWeb
2016 Köldmedier med låga växthuseffekter KTH Energiteknik PDF Ärende 43 – rapportKyla 2015 08 Draft SweÄrende 43 – FinalÄrende 43 – rapport 2016
2016 Omarbetning konsulthandbok VVS 2000 – Tabeller och diagram Energi & Miljö Tekniska Föreningen se vidare www.energi-miljo.se www.energi-miljo.se
2016 Praktisk kylteknik Svenska Kyltekniska Föreningen Bok tillhandahålles av Svenska Kyltekniska Föreningen
2016 Utvärdering av en potentiell R404A-ersättare – fältprov med R449A Energi & Kylanalys AB  PDF  Fältmätning R449A 28NOV16
2017 System för mindre isbanor Energi & Kylanalys AB PDF Ärende 32 – Slutrapport Mindre isbanor 22DEC16 (002)