KYS - Kylbranschens samarbetsstiftelse

Med fokus på hög kvalitet för kylanläggningar & värmepumpar

Välkommen till Kylbranschens Samarbetsstiftelse/

STIFTELSEN

Stiftelsens syfte är att verka för hög kvalitet på värmepumpar och kylanläggningar i fråga om säkerhet, arbetsmiljö och yttre miljö och för hög kompetens hos dem som installerar, reparerar och underhåller sådana anläggningar.

 

Stiftelsen äger majoriteten i ett speciellt ackrediterat certifieringsbolag, INCERT.

STÖD GENOM ANSLAG

Stiftelsen stödjer genom anslag (delfinansiering) kvalificerade forsknings- och utvecklingsprojekt samt utbildningsinsatser av samma karaktär.

KYLTEKNISKA

Materialet i delen ”Energieffektiva kyl- och värmepumpanläggningar – Riktlinjer” av Svensk Kylnorm, har också Svenska Kyltekniska Föreningen rätt att använda i sin verksamhet. Se www.kyltekniska.se

SVENSK KYLNORM

Från och med 2009-01-01 har KYS upphört med all verksamhet knuten till Svensk Kylnorm. Den verksamheten har från samma tidpunkt övertagits av Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, www.skvp.se, som alltså är ny huvudman för kylnormen.

POSTADRESS

KYLBRANSCHENS SAMARBETSSTIFTELSE
BOX 17537 | 118 91 STOCKHOLM