Ebbe Lyths Stipendium 2021 – förlängd inlämningstid

KYS styrelse har beslutat att förlänga svarstiden för inlämning av uppsatser. Nytt datum är satt till den 15 oktober 2021!

Sök Ebbe Lyths Stipendium 2021

Kylbranschens Samarbetsstiftelse (KYS) instiftade 2019 Ebbe Lyths stipendium som delas ut i två kategorier.  Nu kan du skicka in din

Vinnare av Ebbe Lyths stipendium 2020

För examensarbetet ”Modelling latent heat thermal energy storage with novel PCM encapsulation design” tilldelades EMMA NYHOLM HUMIRE Ebbe Lyths Stipendium