Använd rullgardinsmenyn till höger för att lista dokumenten.

DATUM PROJEKTTITEL SÖKANDE BELOPP (kr)

2009

09 | 11

Decentraliserade pumpar i kylapplikationer Sveriges Energi & Kylcentrum AB 200.000

2010

01 | 18

Butikssystem med resurssnåla och miljövänliga arbetsmedia Sveriges Energi & Kylcentrum AB och Installatörernas Utbildningscentrom IUC 685.000

2010

05 | 28

Energieffektiv mjölkkylning Energi & Kylanalys AB 195.000

2010

09 | 17

Utveckling av metodik för kostnadseffektiv drift/underhåll av kyl- och värmepumpsystem SP Technical Research Institute of Sweden 1.000.000

2010

09 | 17

Modernisering av ishallars kylsystem Svenska Ishockeyförbundet 115.000

2010

03 | 12

Utvärdering av kyl- och värmesystem i livsmedelsbutiker via fältmätning och modellering KTH/Energiteknik 500.000

2011

05 | 18

Metoder för förbättring av värmeöverföring och termofysikaliska egenskaper för köldbärare i indirekta kylsystem – inverkan av adsorberande korrosions-inhibitorer och andra tillsatser KTH/Energiteknik 800.000

2012

03 | 09

Ombyggnad av kyllaboratorium i Katrineholm Installatörernas Utbildningscentrum IUC 3.539.000

2012

06 | 12

Energieffektivare mjölkkylning Energi & Kylanalys AB 175.000

2012

08 | 17

Metoder och guidelines för fastställande av nyckeltal vid kyl- och frysanläggningar SP Technical Research Institute of Sweden 480.000

2013

03 | 21

Uppgradering av bergvärmesystem vid utbyte av äldre värmepump KTH/Energiteknik 700.000

2013

05 | 27

Konceptutveckling av kyl- och energisystem i klimathall för vinterprov Energi & Kylanalys AB 480.000

2013

10 | 09

Utökning och revision av läroböcker i kylteknik Svenska Kyltekniska Föreningen 527.000

2013

12 | 12

Kylsystem för små isbanor Energi & Kylanalys AB 100.000

2014

05 | 20

Brännbara köldmedier SP Technical Research Institute of Sweden 300.000

2014

05 | 20

Omarbetning av handbok för konsulter Energi & Miljötekniska Föreningen 200.000

2014

10 | 21

Kyl-SM 2014 SKVP Info & Service AB 250.000

2014

12 | 05

Informationsspridning om ny F-gasförordning Svenska Kyl & Värmepumpföreningen 317.000

2014

12 | 05

Utvärdering av en potentiell R404A-ersättare – fältprov med R449A Energi & Kylanalys AB 317.000

2015

01 | 09

Köldmedier med låga växthuseffekter KTH/Energiteknik 400.000

2015

05 | 20

Modernisering av laborationsutrustning Linnéuniversitetet 109.895

2015

05 | 20

Förebyggande underhåll av kyl- och frysanläggningar i livsmedelsbutiker SP Technical Research Institute of Sweden 500.000

2015

09 | 22

Informationsspridning till kyl- och värmepumpsbranschens berörda parter gällande den nya F-gasförordningen och dess inverkan på den svenska marknaden Svenska Kyl & Värmepumpföreningen 250.000

2016

06 | 27

Värmepump- och kyllab anpassat till certifiering av värmepumpinstallatörer Yrkeshögskolan Härnösand 230.000

2016

11 | 29

Validering av utländsk kompetens Installatörernas Utbildningscentrum 195.000

2016

11 | 29

Systemlösningar med naturliga köldmedier i serverhallar/datacenters Energi & Kylanalys AB 195.000

2017

05 | 30

Utbyggnad och modernisering av kyllaboratoriet för yrkeshögskoleutbildning och examination Stockholms Tekniska Institut 550.000

2017

05 | 30

Värmepumpars påverkan på effektbalansen ur ett framtidsperspektiv Effsys Expand     (Energimyndigheten) 250.000

2017

12 | 18

Informationsinsatser beträffande F-gasförordningen Svenska Kyl & Värmepumpföreningen 1.125.000

2018

01 | 16

Framtida köldbärare för indirekta kylsystem KTH/Energiteknik 700.000

2018

01 | 16

Nya köldmedier för miljövänliga värmepumpsystem KTH/Energiteknik 1.000.000

2018

02 | 14

Behörighetsgivande förutbildning Installatörernas Utbildningscentrum 200.000

2018

09 | 28

Handbok för kylsystem med koldioxid som köldmedium Svenska Kyltekniska Föreningen 100.000

2018

09 | 28

Utveckling av pedagogik och utbildningsmaterial för kyl/värmepumptekniker Installatörernas Utbildningscentrum 200.000