Använd rullgardinsmenyn till höger för att lista dokumenten.

DATUMPROJEKTTITELSÖKANDEBELOPP (kr)

2009

09 | 11

Decentraliserade pumpar i kylapplikationerSveriges Energi & Kylcentrum AB200.000

2010

01 | 18

Butikssystem med resurssnåla och miljövänliga arbetsmediaSveriges Energi & Kylcentrum AB och Installatörernas Utbildningscentrom IUC685.000

2010

05 | 28

Energieffektiv mjölkkylningEnergi & Kylanalys AB195.000

2010

09 | 17

Utveckling av metodik för kostnadseffektiv drift/underhåll av kyl- och värmepumpsystemSP Technical Research Institute of Sweden1.000.000

2010

09 | 17

Modernisering av ishallars kylsystemSvenska Ishockeyförbundet115.000

2010

03 | 12

Utvärdering av kyl- och värmesystem i livsmedelsbutiker via fältmätning och modelleringKTH/Energiteknik500.000

2011

05 | 18

Metoder för förbättring av värmeöverföring och termofysikaliska egenskaper för köldbärare i indirekta kylsystem – inverkan av adsorberande korrosions-inhibitorer och andra tillsatserKTH/Energiteknik800.000

2012

03 | 09

Ombyggnad av kyllaboratorium i KatrineholmInstallatörernas Utbildningscentrum IUC3.539.000

2012

06 | 12

Energieffektivare mjölkkylningEnergi & Kylanalys AB175.000

2012

08 | 17

Metoder och guidelines för fastställande av nyckeltal vid kyl- och frysanläggningarSP Technical Research Institute of Sweden480.000

2013

03 | 21

Uppgradering av bergvärmesystem vid utbyte av äldre värmepumpKTH/Energiteknik700.000

2013

05 | 27

Konceptutveckling av kyl- och energisystem i klimathall för vinterprovEnergi & Kylanalys AB480.000

2013

10 | 09

Utökning och revision av läroböcker i kylteknikSvenska Kyltekniska Föreningen527.000

2013

12 | 12

Kylsystem för små isbanorEnergi & Kylanalys AB100.000

2014

05 | 20

Brännbara köldmedierSP Technical Research Institute of Sweden300.000

2014

05 | 20

Omarbetning av handbok för konsulterEnergi & Miljötekniska Föreningen200.000

2014

10 | 21

Kyl-SM 2014SKVP Info & Service AB250.000

2014

12 | 05

Informationsspridning om ny F-gasförordningSvenska Kyl & Värmepumpföreningen317.000

2014

12 | 05

Utvärdering av en potentiell R404A-ersättare – fältprov med R449AEnergi & Kylanalys AB317.000

2015

01 | 09

Köldmedier med låga växthuseffekterKTH/Energiteknik400.000

2015

05 | 20

Modernisering av laborationsutrustningLinnéuniversitetet109.895

2015

05 | 20

Förebyggande underhåll av kyl- och frysanläggningar i livsmedelsbutikerSP Technical Research Institute of Sweden500.000

2015

09 | 22

Informationsspridning till kyl- och värmepumpsbranschens berörda parter gällande den nya F-gasförordningen och dess inverkan på den svenska marknadenSvenska Kyl & Värmepumpföreningen250.000

2016

06 | 27

Värmepump- och kyllab anpassat till certifiering av värmepumpinstallatörerYrkeshögskolan Härnösand230.000

2016

11 | 29

Validering av utländsk kompetensInstallatörernas Utbildningscentrum195.000

2016

11 | 29

Systemlösningar med naturliga köldmedier i serverhallar/datacentersEnergi & Kylanalys AB195.000

2017

05 | 30

Utbyggnad och modernisering av kyllaboratoriet för yrkeshögskoleutbildning och examinationStockholms Tekniska Institut550.000

2017

05 | 30

Värmepumpars påverkan på effektbalansen ur ett framtidsperspektivEffsys Expand     (Energimyndigheten)250.000

2017

12 | 18

Informationsinsatser beträffande F-gasförordningenSvenska Kyl & Värmepumpföreningen1.125.000

2018

01 | 16

Framtida köldbärare för indirekta kylsystemKTH/Energiteknik700.000

2018

01 | 16

Nya köldmedier för miljövänliga värmepumpsystemKTH/Energiteknik1.000.000

2018

02 | 14

Behörighetsgivande förutbildningInstallatörernas Utbildningscentrum200.000

2018

09 | 28

Handbok för kylsystem med koldioxid som köldmediumSvenska Kyltekniska Föreningen100.000

2018

09 | 28

Utveckling av pedagogik och utbildningsmaterial för kyl/värmepumpteknikerInstallatörernas Utbildningscentrum200.000

2018

11 | 27

Praktisk och teoretisk utvärdering av CO2-kylsystem med geolagerkopplingEnergi & Kylanalys AB450.000

2019

01 | 25

Aktivitetsplan för förbättrad rekrytering av personer till kyl- och värmepumpbranschenSvenska Kyl & Värmepumpföreningen767.625