KYS Beviljade anslag

Tidigare beviljade anslag med belopp

46 projekt

DATUMPROJEKTTITELSÖKANDEBELOPP (kr)
2024-05-14Bidrag till utveckling och modernisering av kyl- och värmepumpslabbet hos Härnösands Energitekniska Arena.Heta utbildningar Härnösand175.000
2024-04-15Framtagande av uppdaterad hemsida ”allt om f-gas” med ny information om aktuella köldmedier.Svenska Kyl & Värmepumpföreningen475.000
2022-11-01Heat Export from Supermarkets’ Refrigeration Systems / Examensarbete tilldelat Ebbe Lyths Stipendium år 2022 i kategorin U/HJulia Almebäck och Rebecka Magnius,
KTH
30.000
2022-11-01Påverkan på kylprocessen vid olika arbetsförhållanden / Examensarbete tilldelat Ebbe Lyths Stipendium år 2022 i kategorin YHNikolay Mihaylov30.000
2021-11-01Performance comparison between reciprocating and scroll compressor heat pumps with R600a refrigerant / Examensarbete tilldelat Ebbe Lyths Stipendium år 2021 i kategorin U/HChristofer Kronström,
KTH/Industriell teknik och management
30.000
2020-11-01Modelling Latent Heat Thermal Energy Storage with Novel PCM Encapsulation Design / Examensarbete tilldelat Ebbe Lyths Stipendium år 2020 i kategorin U/HEmma Nyholm Humire,
KTH/Industriell teknik och management
30.000
2019-11-26Säkerhetsutredning av praktisk utbildning med brännbara köldmedierInstallationsbranschens utbildnings- och utvecklingscentrum INSU50.000
2019-11-26Utveckling av kyllab i KatrineholmInstallationsbranschens utbildnings- och utvecklingscentrum INSU250.000
2019-09-02Den fysiska arbetsmiljön för kylteknikern / Ebbe Lyths stipendium 2019Kristina Tuomela30.000
2019-09-01Transition from product to service focus through servitization – the case of the Swedish heat pump market / Ebbe Lyths stipendium 2019Chalmers,
Erica Hansson & Anna Lindesson
30.000
2019-01-25Aktivitetsplan för förbättrad rekrytering av personer till kyl- och värmepumpbranschenSvenska Kyl & Värmepumpföreningen767.625
2018-11-27Praktisk och teoretisk utvärdering av CO2-kylsystem med geolagerkopplingEnergi & Kylanalys AB450.000
2018-09-28Handbok för kylsystem med koldioxid som köldmediumSvenska Kyltekniska Föreningen100.000
2018-09-28Utveckling av pedagogik och utbildningsmaterial för kyl/värmepumpteknikerInstallatörernas UtbildningsCentrum – IUC/Celcia200.000
2018-02-14Behörighetsgivande förutbildningInstallatörernas UtbildningsCentrum – IUC/Celcia200.000
2018-01-16Nya köldmedier för miljövänliga värmepumpsystemKTH/Energiteknik1.000.000
2018-01-16Framtida köldbärare för indirekta kylsystemKTH/Energiteknik700.000
2017-12-18Informationsinsatser beträffande F-gasförordningenSvenska Kyl & Värmepumpföreningen1.125.000
2017-05-30Värmepumpars påverkan på effektbalansen ur ett framtidsperspektivEffsys Expand (Energimyndigheten)250.000
2017-05-30Utbyggnad och modernisering av kyllaboratoriet för yrkeshögskoleutbildning och examinationStockholms Tekniska Institut550.000
2016-11-29Systemlösningar med naturliga köldmedier i serverhallar/datacentersEnergi & Kylanalys AB195.000
2016-11-29Validering av utländsk kompetensInstallatörernas UtbildningsCentrum – IUC/Celcia195.000
2016-06-27Värmepump- och kyllab anpassat till certifiering av värmepumpinstallatörerYrkeshögskolan Härnösand230.000
2015-05-22Informationsspridning till kyl- och värmepumpsbranschens berörda parter gällande den nya F-gasförordningen och dess inverkan på den svenska marknadenSvenska Kyl & Värmepumpföreningen250.000
2015-05-20Förebyggande underhåll av kyl- och frysanläggningar i livsmedelsbutikerSP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut500.000
2015-05-20Modernisering av laborationsutrustningLinnéuniversitetet109.895
2015-01-09Köldmedier med låga växthuseffekterKTH/Energiteknik400.000
2014-12-05Informationsspridning om ny F-gasförordningSvenska Kyl & Värmepumpföreningen317.000
2014-12-05Utvärdering av en potentiell R404A-ersättare – fältprov med R449AEnergi & Kylanalys AB317.000
2014-10-21Kyl-SM 2014SKVP Info & Service AB250.000
2014-05-20Omarbetning av handbok för konsulterEnergi & Miljötekniska Föreningen200.000
2014-05-20Brännbara köldmedierSP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut300.000
2013-12-12Kylsystem för små isbanorEnergi & Kylanalys AB100.000
2013-10-09Utökning och revision av läroböcker i kylteknikSvenska Kyltekniska Föreningen527.000
2013-05-27Konceptutveckling av kyl- och energisystem i klimathall för vinterprovEnergi & Kylanalys AB480.000
2013-03-21Uppgradering av bergvärmesystem vid utbyte av äldre värmepumpKTH/Energiteknik700.000
2012-08-17Metod och guidelines för fastställande av nyckeltal vid kyl- och frysanläggningarSP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut480.000
2012-06-12Energy Efficient Milk Cooling – Energieffektivare mjölkkylningEnergi & Kylanalys AB175.000
2012-03-09Ombyggnad av befintligt laboratorium i Katrineholm, en utbildningsplats för hela branschenInstallatörernas UtbildningsCentrum – IUC/Celcia3.539.000
2011-05-18Metoder för förbättring av värmeöverföring och termofysikaliska egenskaper för köldbärare i indirekta kylsystem – inverkan av adsorberande korrosionsinhibitorer och andra tillsatserKTH/Energiteknik800.000
2010-09-17Utveckling av metodik för kostnadseffektiv drift/underhåll av kyl- och värmepumpsystemSP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut1.000.000
2010-09-17Modernisering av ishallars kylsystemSvenska Ishockeyförbundet115.000
2010-05-28Energieffektiv mjölkkylningEnergi & Kylanalys AB195.000
2010-03-12Utvärdering av kyl- och värmesystem i livsmedelsbutiker via fältmätning och modelleringKTH/Energiteknik50.000
2010-01-18Butikssystem med resurssnåla och miljövänliga arbetsmediaInstallatörernas UtbildningsCentrum – IUC/Celcia,
Sveriges Energi & Kylcentrum AB
685.000
2009-09-11Decentraliserade pumpar i kylapplikationerSveriges Energi & Kylcentrum AB200.000