Ebbe Lyths stipendier 2020 – – 30 000 kr för en uppsats!

I dagarna börjar vi sända ut informationsmaterialet om hur man söker Ebbe Lyths stipendier för 2020. Materialet skickas ut till yrkeshögskolor, högskolor och universitet.

Precis som förra året kommer en kvalificerad jury att bedöma inskickade uppsatser (examensarbeten) inom området kyl- och värmepumpteknik.

Juryns uppgift är att utse årets bästa uppsats på yh resp uh.

Vill du ha info-materialet direkt till dig?

Sänd då din begäran till [email protected]