EBBE LYTHS STIPENDIUM 2019

Juryn för Ebbe Lyths Stipendium 2019 har nu bedömt alla inkomna examensuppsatser och utsett årets bästa.

Vinnare i klassen U/H universitet/högskolor är Erica Hansson och Anna Lindesson som får dela på stipendiet om 30 000 kronor för examensarbetet ”Transition from product to service focus through servitization – the case of the swedish heat pump market”. 

I klassen YH yrkeshögskolor går stipendiet på 30.000 kronor till Kristina Tuomela för hennes examensuppsats ”Den fysiska arbetsmiljön för kylteknikern”.

Juryn har bestått av Per Jonasson, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, Björn Palm, KTH, och Peter Rohlin, Incert.

Stipendierna kommer att delas ut i samband med Kyl & Värmepumpdagen den 17 oktober 2019 på  Åbymässan, Göteborg/Mölndal.