Ebbe Lyths Stipendium 2021 – förlängd inlämningstid

KYS styrelse har beslutat att förlänga svarstiden för inlämning av uppsatser.

Nytt datum är satt till den 15 oktober 2021!