Vinnare av Ebbe Lyths stipendium 2021

Ebbe Lyths stipendium

Varje år delar KYS (Kylbranschens samarbetsstiftelse) ut stipendier till duktiga studenter som nyligen avslutat sina studier. Ett stipendium tilldelas någon som just avslutat sina universitets/högskolestudier och ett andra stipendium någon som läst en teknisk utbildning på exempelvis, yrkeshögskola. Vad som bedöms är studenternas examensarbeten. För 2021 fick KYS fyra sökande från universitet/högskola – en från Lund och tre från KTH.

Kommittéarbetet

Stipendiekommittén utsedd av styrelsen i KYS har noga granskat de fyra examensarbetena, vilka alla var av hög kvalitet och relevanta för området kyl- och värmepumpteknik.

2021 års Ebbe Lyth stipendium

Efter moget övervägande beslutade kommittén att årets stipendium ska gå till Christofer Kronström, student från KTH, för hans examensarbete med titeln Performance comparison between reciprocating and scroll compressor heat pumps with R600a refrigerant.

Arbetet är en huvudsakligen experimentell studie av två värmepumpar med R600a/isobutan som köldmedium, avsedda att utnyttja underkylningsvärme från en större värmepump som värmekälla. Kommittén motiverar sitt val med att arbetet visar på en mycket god förståelse för värmepumpar som system såväl som för deras komponenter. Det behandlar också en delvis ny applikation (med underkylning som värmekälla), med ett naturligt köldmedium. Dessutom används i det ena testade systemet olika tekniker för att minimera köldmediefyllningen och därmed öka säkerheten för system med brännbara medier. Arbetet visar därmed på nya tekniker och nya tillämpningar för värmepumpar, vilket kommittén tror är i linje med Ebbe Lyths vilja/intentioner med stipendiet.

KYS och stipendiekommittén utser härmed Christofer Kronström som vinnare och mottagare av 2021 års Ebbe Lyth stipendium i kategorin universitet/högskola.

Prisutdelningen kommer att ske på KVP-dagen den 18 november 2021 (www.kvpdagen.se).

Från att ha varit utbildad bilmekaniker till lastbilschaufför och sedan börjat studera farkostteknik på KTH har nu Christofer Kronström, nyexaminerad civilingenjör med masterexamen i hållbar energiteknik, utsetts till vinnaren av Ebbe Lyths stipendium 2021.

Niclas Andersson
Ordförande KYS
www.kys.se