Om Kys

Miljömedveten kylnorm sedan 1988

Om KYS

Miljömedvetandet ökade under 1980-talet med debatten om ozonskiktet, växthuseffekten och energiproblemen. Sveriges regering och riksdag beslöt att Sverige skulle gå i spetsen för de förändringar som måste göras. Därför bildades 1988 Kylbranschens Samarbetsstiftelse, KYS, av de i Sverige verksamma föreningarna:

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP)

Svenska Kyltekniska Föreningen (KTF)

Kyl & Värmepump Importörerna (KVI)

Till och med 2008 utgav KYS Svensk Kylnorm. Från och med 2009 är KYS enbart anslagsgivande stiftelse.

Vårt Syfte

Stiftelsens syfte är att verka för hög kvalitet på värmepumpar och kylanläggningar i fråga om säkerhet, arbetsmiljö och yttre miljö och för en hög kompetens hos dem som installerar, reparerar och underhåller sådana anläggningar. För detta ändamål stödjer stiftelsen genom anslag (delfinansiering) kvalificerade forsknings- och utvecklingsprojekt, samt utbildningsinsatser av samma karaktär.

Stiftelsen äger majoriteten i ett speciellt ackrediterat certifieringsbolag, INCERT.