Kyl & Värmepump Importörerna (KVI)

Tidigare Svenska Kylimportörers Förening, SKIF

En branschförening vars medlemmar tillhandahåller entreprenörerna material för kylinstallationer. KVI svarar också för teknisk information och utbildning för levererat material.

Tillinge Vela 9, 745 94  Enköping

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP)

Tidigare Kylentreprenörernas förening

En branschförening för installations- och serviceföretagen. KVF företräder ca hälften av Sveriges kylföretag. Företagens storlek varierar från enmansbolag till stora företag. Medlemmarna svarar för ca 80% av de installationer och den service som utförs i Sverige på den stationära sidan och en betydande del av den mobila servicen inom kylområdet.

Gustavslundsvägen 135  6 tr., 167 51 Bromma

08-512 549 50 | FAX: 08-512 549 99

Svenska Kyltekniska Föreningen (KTF)

Svenska Kyltekniska Föreningen (KTF)

KTF är en personförening där personer med anknytning till branschen är medlemmar. Föreningens medlemmar representerar ett genomsnitt av alla personkategorier inom kylområdet.