KYS projektrapporter

Tidigare beviljade anslag och tillhörande projektrapporter

26 projekt

ÅRPROJEKTTITELUTFÖRD AVDOWNLOAD
2019Framtida köldbärare för indirekta kylsystem (delrapport) (slutrapport)KTH/Energiteknik
2019Nya köldmedier för miljövänliga värmepumpsystem (delrapporter)KTH/Energiteknik
2019Den fysiska arbetsmiljön för kylteknikern / Ebbe Lyths stipendium 2019

Examensarbetet har tilldelats Ebbe Lyths Stipendium 2019 i klassen YH Yrkeshögskolor.

Kristina Tuomela
2019Transition from product to service focus through servitization – the case of the Swedish heat pump market / Ebbe Lyths stipendium 2019

Examensarbetet har tilldelats 2019 års Ebbe Lyth Stipendium i klassen U/H universitet/högskolor.

Chalmers,
Erica Hansson & Anna Lindesson
2018Handbok för kylsystem med koldioxid som köldmediumSvenska Kyltekniska Föreningen
2018Systemlösningar med naturliga köldmedier i serverhallar/datacentersEnergi & Kylanalys AB
2017System för mindre isbanorEnergi & Kylanalys AB
2016Modernisering av laborationsutrustningSjöfartshögskolan Kalmar
2016Köldmedier med låga växthuseffekterKTH/Energiteknik
2016Omarbetning konsulthandbok VVS 2000 – Tabeller och diagram

Se vidare www.energi-miljo.se

Energi & Miljötekniska Föreningen
2016Praktisk kylteknik

Bok tillhandahålles av Svenska Kyltekniska Föreningen.

Svenska Kyltekniska Föreningen
2016Utvärdering av en potentiell R404A-ersättare – fältprov med R449AEnergi & Kylanalys AB
2015Metod och guidelines för fastställande av nyckeltal vid kyl- och frysanläggningarSP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
2015Brännbara köldmedierSP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
2014Bergvärme kombinerat med uteluftkonvektorKTH/Energiteknik
2014Metoder för förbättring av värmeöverföring och termofysikaliska egenskaper för köldbärare i indirekta kylsystem – inverkan av adsorberande korrosionsinhibitorer och andra tillsatserKTH/Energiteknik
2014Drift och underhåll av kyl- och värmepumpssystemSP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
2014Utvärdering av kyl- och värmesystem i livsmedelsbutiker genom fältmätning och modelleringKTH/Energiteknik
2014Supermarket refrigeration and heat recovery using CO2 as refrigeranEnergi & Kylanalys AB
2013Climate Hall for Vehicle Testing – Pre studyEnergi & Kylanalys AB
2012Energieffektiv mjölkkylningEnergi & Kylanalys AB
2012Energy Efficient Milk Cooling – Energieffektivare mjölkkylningEnergi & Kylanalys AB
2012Ombyggnad av befintligt laboratorium i Katrineholm, en utbildningsplats för hela branschenInstallatörernas UtbildningsCentrum – IUC/Celcia
2011Modernisering av ishallars kylsystemSvenska Ishockeyförbundet
2009System för fastighetsvärmepumparSveriges Energi & Kylcentrum AB
2009Energy performance evaluation – a novel decentrailised pump concept for a supermarket refrigeration systemSveriges Energi & Kylcentrum AB