Använd rullgardinsmenyn till höger för att lista dokumenten.

TITEL : System för fastighetsvärmepumpar

UTFÖRD AV  :  Sverigers energi och Kylcentrum

FORMAT  :  PDF

TITEL : Energy performance evaluation – a novel decentrailised pump concept for a supermarket refrigeration system

UTFÖRD AV  :  Sverigers energi och Kylcentrum

FORMAT  :  PDF

TITEL : Projekt ”Modernisering av ishallars kylsystem”

UTFÖRD AV : Svenska ishockeyförbundet

FORMAT  :  PDF

TITEL : Energieffektiv mjölkkylning

UTFÖRD AV : Energi & Kylanalys

FORMAT : PDF

TITEL : Energy Efficient Milk Cooling – Energieffektivare mjölkkylning

UTFÖRD AV : Energi & Kylanalys

FORMAT : PDF

TITEL : Ombyggnad av befintligt laboratorium i Katrineholm, en utbildningsplats för hela branschen

UTFÖRD AV : Installatörernas UtbildningsCentrum – IUC/Celcia

FORMAT : PDF

TITEL : Climate Hall for Vehicle Testing – Pre study

UTFÖRD AV : Energi & Kylanalys

FORMAT : PDF

TITEL : Metoder för förbättring av värmeöverföring och termofysikaliska egenskaper för köldbärare i indirekta kylsystem – inverkan av adsorberande korrosionsinhibitorer och andra tillsatser

UTFÖRD AV : KTH Energiteknik

FORMAT : PDF

TITEL : Drift och underhåll av kyl- och värmepumpssystem

UTFÖRD AV : SP Technical Research of Sweden

FORMAT : PDF

TITEL : Utvärdering av kyl- och värmesystem i livsmedelsbutiker genom fältmätning och modellering

UTFÖRD AV : KTH Energiteknik

FORMAT : PDF

TITEL : Supermarket refrigeration and heat recovery using CO2 as refrigeran

UTFÖRD AV : Energi & Kylanalys

FORMAT : PDF

TITEL : Metod och guidelines för fastställande av nyckeltal vid kyl- och frysanläggningar

UTFÖRD AV : SP Technical Research of Sweden

FORMAT : PDF

TITEL : Brännbara köldmedier

UTFÖRD AV : SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

FORMAT : PDF

TITEL : Modernisering av laborationsutrustning

UTFÖRD AV : Sjöfartshögskolan Kalmar

FORMAT : PDF

TITEL : Köldmedier med låga växthuseffekter

UTFÖRD AV : KTH Energiteknik

FORMAT : PDF

TITEL : Omarbetning konsulthandbok VVS 2000 – Tabeller och diagram

UTFÖRD AV : Energi & Miljö Tekniska Föreningen

FORMAT : se vidare www.energi-miljo.se

TITEL : Praktisk kylteknik

UTFÖRD AV : Svenska Kyltekniska Föreningen

FORMAT : Bok tillhandahålles av Svenska Kyltekniska Föreningen

TITEL : Utvärdering av en potentiell R404A-ersättare – fältprov med R449A

UTFÖRD AV : Energi & Kylanalys AB

FORMAT : PDF

TITEL : System för mindre isbanor

UTFÖRD AV : Energi & Kylanalys AB

FORMAT : PDF

TITEL : Systemlösningar med naturliga köldmedier i serverhallar/datacenters

UTFÖRD AV : Energi & Kylanalys AB

FORMAT : PDF

TITEL: Handbok för kylsystem med koldioxid som köldmedium
UTFÖRD AV: Svenska Kyltekniska Föreningen
FORMAT: JPG